ACTE NECESARE INSCRIERII LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALA