Inapoi

 

Acte necesare

inregistrarii in evidentele agentiei ca persoane in cautarea unui loc de munca

si acordarea indemnizatiei de somaj pentru absolventii scolilor speciale

 

 

          Pentru completarea fisei de inregistrare, persoana in cautarea unui loc de munca, apartinand categoriei de absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsiti de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor, va prezenta urmatoarele acte:

    a) actul de identitate, in original si in copie;

    b) actul de absolvire a formei respective de invatamant, inclusiv a scolilor

speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie;

    c) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are

eventuale restrictii medicale.

          Daca persoana in cautarea unui loc de munca nu poate fi repartizata corespunzator pregatirii profesionale si nivelului studiilor, dar indeplineste conditiile pentru a primi indemnizatie de somaj, va depune o cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj, care va fi insotita de urmatoarele documente:

            1) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

           2) declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta.

            3) declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

 

          Pe langa aceste documente, se vor mai prezenta, dupa caz, urmatoarele acte:

 

       a) actele doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;

        b) actele de deces ale parintilor sau ale altor sustinatori legali;

        c) actele eliberate de organele competente:instante judecatoresti, autoritate tutelara etc.,din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;

       d) actul care consemneaza rezultatul anchetei sociale efectuate la cererea absolventilor.