Comunicat de presă

4,08 % -  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brăila, la 30 septembrie  2018

 

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 5128 șomeri (din care 2074 femei), rata șomajului fiind de 4,08 %

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,12 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,04 pp.

Din totalul de 5128 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 483 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4645 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3921 șomeri provin din mediul rural și 1207 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

5128

< 25 ani

587

între 25-29

245

între 30-39

929

între 40-49

1552

între 50-55

636

peste 55 ani

1179

Structura şomerilor pe categorii de vârstă

 

Șomerii cu studii gimnaziale (35,26 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (25,9 %) și cei fără studii (16,28 %), iar 9,77 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 9,46 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,33%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3648 persoane foarte greu ocupabile, 1256 greu ocupabile, 86 mediu ocupabile, iar 138 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila la adresa www.braila.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila