COMUNICAT DE PRESA

Cursuri de formare profesionala gratuite pentru someri

              

 

A.J.O.F.M. Braila aduce la cunostinta somerilor aflati in evidenta, faptul ca, in perioada urmatoare, se pot inscrie pentru a participa la cursuri de formare profesionala GRATUITE, in urmatoarele ocupatii/meserii:

  LUCRATOR STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII (nivel studii: minim 6 clase)

  CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE - nivel studii: minim 6 clase;

  PATISER - nivel studii: minim 6 clase;

  BUCATAR (nivel studii: minim 6 clase)

  MACELAR (nivel studii: minim 6 clase)

  LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR (in orasul Insuratei; nivel studii: minim 4 clase)

  VITICULTOR (in orasul Insuratei; nivel studii: minim 4 clase)

  COFETAR (femei, nivel studii: minim 6 clase)

  LUCRATOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCTII (nivel studii: minim 6 clase)

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor de somaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecarei meserii. Pentru somerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

            Somerii neinregistrati care doresc sa se inregistreze in evidenta agentiei in vederea obtinerii unui loc de munca si pentru a participa la masurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, s.a., se vor prezenta la sediul A.J.O.F.M. Braila, din B-dul Dorobantilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3, cu urmatoarele documente:

a)  actul de identitate;

b) actele de studii si de calificare;

c)  carnetul de munca, in cazul persoanelor provenite din munca;

d) adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este apt de munca sau are, eventual, restrictii medicale.

In cazul neincadrarii in munca cererea in vederea medierii trebuie reinnoita la 6 luni.

            Somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
            a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
            b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;

            d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
            Somer inregistrat este
persoana care indeplineste cumulativ conditiile mentionate anterior si care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul  A.J.O.F.M. Braila, din B-dul Dorobantilor, nr.603-605, sau la sediul Centrului de Formare Profesionala al agentiei, din str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, etaj 3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian), sau la telefon 0239/613034.

 

 

Director Executiv,

 

Monica BRATU