CURSURI DE CALIFICARE / INITIERE

 

 

 

Persoanele aflate }n c{utarea unui loc de munc{ se pot }nscrie pentru a urma,gratuit, cursuri de calificare/initiere,  }n vederea angaj{rii, }n urm{toarele ocupa#ii:

 

      Operator introducere, prelucrare, validare date;

      T|mplar universal;

      V|nz{tor;

      Zidar pietrar tencuitor;

      Patiser;

      Agricultor }n culturi vegetale ~I cresc{tor de animale (}n localitatea Mihai Bravu).

 

 

ACTE NECESARE:

 

           - ORIGINAL ^I COPIE DUP[ CERTIFICATUL DE NA^TERE

           - ORIGINAL ^I  COPIE DUP[ DIPLOMA DE STUDII

           - ORIGINAL ^I  COPIE DUP[ BULETINUL DE IDENTITATE 

           - ACT MEDICAL DIN CARE S[ REZULTE STAREA S[N[T[@II, PRECUM ^I FAPTUL C[ PERSOANA ESTE APT[ PENTRU EXERCITAREA MESERIEI

 - CARNET DE ^OMER SAU NUMAR DE  ]NREGISTRARE DE LA MODULELE 3 SAU 4 (IN CAZUL SOMERILOR NEINDEMNIZA@I)

 

      Informa#ii suplimentare legate de accesul la cursuri ~i }nscrieri se pot obtine la CENTRUL DE FORMARE PROFESIONAL[, str. Sergent T{taru, nr. 2, corp B, etaj 3 (}n curtea Grupului ^colar Mihail Sebastian).