COMUNICAT DE PRESA

In atentia persoanelor care solicita indemnizatie de somaj.

 

 

Modificari si completari aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarile pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca de OUG nr. 17 din 23 februarie 2011.

 

Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare, si care au inregistrat cererea pentru a beneficia de acest drept, in termen de 10 zile de la data:

incetarii raporturilor de munca;

incetarii raporturilor de serviciu;

incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract.

incetarii calitatii de membru cooperator;

incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;

  expirarii perioadei de 60 de zile, in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

  absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

        pot beneficia de acest drept de la aceasta data.

 

        Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta anterior, indemnizatia se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.