Comunicat de presă

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a tinerilor prin subventionarea locurilor de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj

 

Angajatorii sunt stimulati pentru incadrarea in munca a tinerilor, prin acordarea de subventii din bugetul asigurarilor pentru somaj, astfel:

1. Pentru incadrarea in munca a absolventilor - angajatorii care īncadrează īn muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de īnvăţămānt primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent īncadrat, o sumă īn cuantum de 900 lei.

Angajatorii care īncadrează īn muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rāndul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma īn cuantum de 900 lei, pe o perioadă de 18 luni.

Nu beneficiază de aceasta subventie:

a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a īncadra īn muncă absolvenţi ai instituţiilor de īnvăţămānt;

b) angajatorii care īn ultimii 2 ani au fost īn raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de īnvăţămānt, cu excepţia situaţiei īn care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar īn condiţiile Legii nr. 72/2007  privind stimularea īncadrării īn muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art.80, precum şi la art. 85, pentru persoanele īn situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au īncetat prin demisie, conform prevederilor legale, īn ultimii 2 ani;

d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află īn situaţia de insolvenţă, īn procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

2. Pentru incadrarea in munca a şomeri de lungă durată sau tineri NEET - angajatorii care īncadrează īn muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri de lungă  durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă īn cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Tānăr NEET este persoana cu vārsta cuprinsă īntre 16 ani şi pānă la īmplinirea vārstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de īnvăţămānt şi nu participă la activităţi de formare profesională.

Somer de lungă durată - persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, īn cazul persoanelor cu vārsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă mai mare de 6 luni, īn cazul persoanelor cu vārsta cuprinsă īntre 16 ani şi pānă la īmplinirea vārstei de 25 de ani;

3. Pentru incadrarea in munca a tinerilor supusi riscului marginalizarii sociale - angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta (1000 lei), in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Tanar cu risc de marginalizare sociala – persoana care este somer cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, ce se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilitati; nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea; are copii in intretinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; este victima a traficului de persoane.

4. Angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 1125 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

5. Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile si completarile ulterioare, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu 1350 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

5. Pentru stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, in perioada vacantelor, din bugetul asigurarilor pentru somaj se acorda, conform prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, angajatorilor, un stimulent financiar, lunar, egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca īn vigoare, pentru fiecare elev si student angajat. Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul A.J.O.F.M. Braila, b-dul Dorobatilor, nr. 603-605, parter, biroul nr.3, sau la tel/fax 0239/611386.

 

Compartiment Comunicare si Secretariat Consiliu Consultativ