COMUNICAT DE PRES~

In atentia angajatorilor

 

 

 

            Aducem in atentia angajatorilor faptul ca, potrivit O.U.G. nr.13/2010, in situatia in care, in anul 2010, stabilesc raporturi de munca, in conditiile legii, pe locuri de munca nou-create, cu persoane provenite din randul somerilor aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum 3 luni anterioare datei de stabilire a raporturilor de munca si pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni beneficiaza, pe o perioada de 6 luni de la data incadrarii, de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane.

            Scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale nu se acorda:

Ų      angajatorilor care in ultimele 6 luni premergatoare datei stabilirii raporturilor de munca au mai avut raporturi de munca cu persoana provenita din randul somerilor;

Ų      angajatorilor care stabilesc raporturi de munca, cu persoanele care fac obiectul O.U.G. nr.13/2010, pe locuri de munca devenite vacante, rezultate in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca.

            Scutirea de la plata contributiilor de asigur`ri sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele provenite din randul somerilor prevazute in O.U.G. nr.13/2010, se acorda incepand cu luna urmatoare lunii stabilirii raporturilor de munca.

            In situatia in care stabilirea raporturilor de munca se realizeaza incepand cu data de intai ale lunii, scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, se acorda incepand cu aceasta data.

            In sensul O.U.G. nr.13/2010 prin notiunea de contributii de asigurari sociale se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accicedente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorate, potrivit legii, de angajatori.

            In situatia in care raporturile de munca ale persoanelor incadrate conform O.U.G. nr.13/2010 inceteaza anterior perioadei de 12 luni, in temeiul art.55 lit. b) sau art.65 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii sunt obligati sa plateasca sumele de care au fost scutiti, reprezentand contributiile de asigurari socialedatorate pe perioada mentinerii in activitate, pentru fiecare persoana incadrata in baza ordonantei de urgenta mai sus mentionata.

            Angajatorii care au beneficiat de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale, conform prevederilor O.U.G. nr.13/2010, si care in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si data expirarii celor 12 luni , efectueaza si alte concedieri, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, sunt obligati sa plateasca contributiile de asigurari sociale de care au fost scutiti.

           

 

               

 

DIRECTOR COORDONATOR,