COMUNICAT DE PRESA

“Bursa locurilor de munc{ pentru absolven#i”

 

 

 Va aducem la cunostinta faptul ca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila organizeaza vineri, 24 septembrie 2010, }ncep|nd cu ora 900, la sediul agen#iei din b-dul Doroban#ilor, nr.603-605, actiunea “Bursa locurilor de munca pentru absolventi“. Mentionam ca, aceasta actiune va fi organizata si in localitatile Faurei (la Casa de Cultura a orasului Faurei) si Insuatei (la Sala de Sedinte a Primariei Insuratei) de catre Punctele de Lucru Faurei, respectiv Insuratei.

            Actiunea “Bursa locurilor de munca”  este o masura activa prin care se realizeaza punerea in legatura directa a angajatorilor cu solicitantii de loc de munca, in scopul combaterii somajului.

            Angajatorii care doresc s{ participe la burs{, vor transmite, }n scris, p|n{ }n data de 21 septembrie 2010, la sediul A.J.O.F.M. Br{ila, oferta de locuri de munca vacante, complet|nd formularul “Situa#ia locurilor de munc{ vacante “, anexa nr.1 la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur{rilor pentru ~omaj ~i stimularea ocup{rii for#ei de munc{” reglementate prin H.G. nr.174/2002, modificat{ si completata.

            Informa#ii suplimentare privind organizarea acestei ac#iuni se pot ob#ine de la A.J.O.F.M. Br{ila cu sediul }n municipiul Br{ila, b-dul Doroban#ilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611519, 0239/611386.

            Persoanele interesate pentru a participa la aceast{ ac#iune care au domiciliul }n raza localit{#ilor F{urei ~i ]nsur{#ei, vor contacta Punctele de Lucru F{urei, cu sediul }n ora~ul F{urei, str. Republicii, nr.36, tel.0239/661749, respectiv ]nsur{#ei cu sediul }n ora~ul ]nsur{#ei, ~os. Br{ilei, nr.18, tel.0239/660574.