COMUNICAT DE PRES~

"Bursa locurilor de munc` pentru persoanele de etnie roma"

 

 

 

    Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila organizeaza, vineri, 27 iunie 2008, incepand cu ora 900 , "Bursa locurilor de munc` pentru persoanele de etnie roma", ce va avea loc la sediul agentiei din B-dul Dorobantilor, nr. 603-605.

    Angajatorii care doresc s` participe la ac\iunea "Bursa locurilor de munc` pentru persoanele de etnie roma" au posibilitatea de a-si prezenta oferta de locuri de munc` [ntr-un cadru organizat unde vor intra [n contact direct cu persoanele care solicit` un loc de munc`.

    Astfel, p@n` [n data de 23 iunie 2008, angajatorii interesati vor comunica, [n scris, oferta de locuri de munc`, complet@nd formularul "Situa\ia locurilor de munc` vacante ", anexa nr.1 la "Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii for\ei de munc`" reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Pentru rela\ii suplimentare v` rug`m s` v` adresa\i la A.J.O.F.M. Br`ila, cu sediul [n municipiul Br`ila, B-dul Doroban\ilor, nr.603-605 sau la tel. 0239/611519, tel/fax 0239/611386.