COMUNICAT DE PRES~

<<Bursa locurilor de munc` pentru persoanele private de libertate>>,

vineri, 14 noiembrie 2008

 

 

 

 

 

Agen\ia Jude\ean` pentru Ocuparea For\ei de Munc` Br`ila organizeaz` [n colaborare cu  Penitenciarului Br`ila ac\iunea <<Bursa locurilor de munc` pentru persoanele private de libertate>>, vineri, 14 noiembrie 2008, la sediul Penitenciarului Br`ila din municipiul Br`ila, Str. Carantinei, nr. 4.

Prin organizarea acestei ac\iuni se dore]te reintegrarea socio-profesional` a persoanelor private de libertate, dup` eliberarea din deten\ie, prin punerea [n leg`tur` direct` a acestora cu angajatorii.

Angajatorii interesa\i s` participe la aceast` ac\iune, [n vederea angaj`rii persoanelor private de libertate, sunt ruga\i s` depun` situa\ia privind locurile de munc` vacante la A.J.O.F.M. Br`ila cu sediul [n municipiul Br`ila, b-dul Doroban\ilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611519 sau 0239/611386, p@n` mar\i, 10 noiembrie 2008.

            Informa\ii suplimentare se pot ob\ine la sediul A.J.O.F.M.Br`ila sau la tel./fax 0239/611519, 0239/611386.