COMUNICAT DE PRESA

Completarea veniturilor salariale

 

 

 

 

          De la data intrarii [n vigoare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii for\ei de munc`, modificat` ]i completat` ulterior, respectiv 01.03.2002, pana la finele lunii septembrie 2006, au  beneficiat de completarea veniturilor salariale un numar de 9247 someri indemnizati. Suma totala cheltuita, in perioada mentionata anterior, din Bugetul Asigurarilor pentru Somaj, pentru completarea veniturilor salariale a fost in valoare de 2.423.949,5 lei RON, rezultand o valoare medie pe somer de 262,13 lei RON.

          Completarea veniturilor salariale poate fi solicitat` de c`tre persoanele care primesc indemniza\ie de ]omaj, provenite din munca sau ca urmare a lasarii la vatra, in conditiile in care se angajeaz`, pentru program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni. Aceasta, const` [ntr-o sum` lunar`, neimpozabil`, reprezent@nd 30% din cuantumul indemniza\iei de ]omaj ]i se acord` de la data angajarii p@n` la sf@r]itul perioadei pentru care solicitan\ii erau [ndrept`\i\i s` primeasc` indemniza\ie de ]omaj, dac` solicitarea se [nregistreaz` [n termen de maxim 60 de zile de la data [ncet`rii dreptului la indemniza\ia de ]omaj ca urmare a angaj`rii. 

          Nu beneficiaz` de completarea veniturilor salariale persoanele care se [ncadreaz` la angajatori cu care au avut raporturi de munca sau de serviciu [n ultimii 2 ani, de la data angaj`rii.