COMUNICAT DE PRESA

In atentia absolventilor

 

 

            Readucem in atentia absolventilor aflati in cautarea unui loc de munca, faptul ca, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa se inregistreze in evidenta A.J.O.F.M. Braila intr-o perioada de 60 de zile de la data absolvirii.

Inregistrarea absolventilor se va realiza la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila din municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, modulele 2 si 3; la sediul Agentiei Locale Braila, din strada Sergent Tataru, nr.2, corp. B, etaj 3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian); la Puctul de Lucru Faurei cu sediul in str. Republicii, nr.36, sau la Puctul de Lucru Insuratei cu sediul in Sos.Brailei, nr.18, in functie de localitatea unde isi au domiciliul, si vor prezenta urmatoarele acte/documente:

1. actul de identitate, in original si copie ;

2. adeverinta medicala cu mentiunea “apt de munca”;

3. actul de absolvire a formei respective de invatamant,  in original si copie.

 

Daca intr-o perioada de 60 zile de la data absolvirii, nu au reusit sa se incadreze in munca pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002, in conditiile in care:

- nu urmeaza o forma de invatamant  la data solicitarii dreptului;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indicatorul social de referinta, in vigoare in luna pentru care se face dovada.

            Se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca sau la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii, in vederea medierii pentru incadrarea in munca. Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii se face cu o adeverinta eliberata de acestia prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii.

   

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei pentru somaj sunt urmatoarele:

 

       1. actul de identitate, in original si copie;

       2. actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie; persoanele care au absolvit o forma de invatamant, fara a sustine examenul de diploma,

           vor prezenta si foaia matricola, in copie si original;

       3. adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa ori apta de munca, sau ca are eventuale restrictii medicale;

       4. acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici   

           decat indicatorul social de referinta in vigoare;

 

Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni, in cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinta, garantat in plata.

 

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr.76/2002 absolventii pot beneficia de:

 

I. Prime de incadrare

 

            Nu beneficiaza de drepturile prevazute anterior:

    a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;

    b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

    c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;

    d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;

    e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.

 

II. Stimularea mobilitatii fortei de munca

Se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul.

Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil.

Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Informatii suplimentare se pot obtine de la A.J.O.F.M.Braila cu sediul in municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, tel./fax 039/611519.