Inapoi

COMUNICAT DE PRES~

“Bursa locurilor de munc` pentru persoanele de etnie roma“

 

 

 

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila organizeaza, vineri,    09 iunie 2006, incepand cu ora 900 , “Bursa locurilor de munc` pentru persoanele de etnie roma“, ce va avea loc la sediul agentiei din B-dul Dorobantilor, nr. 603-605.

          Angajatorii care doresc s` participe la ac\iunea “Bursa locurilor de munc` pentru persoanele de etnie roma”  au posibilitatea de a-si prezenta oferta de locuri de munc`   [ntr-un cadru organizat unde vor intra [n contact direct ]i nemijlocit cu persoanele care solicit` un loc de munc`. Pentru aceasta, p@n` [n data de 05 iunie 2006, angajatorii interesati vor comunica, [n scris, oferta de locuri de munc`, complet@nd formularul “Situa\ia locurilor de munc` vacante “, anexa nr.1 la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur`rilor pentru ]omaj ]i stimularea ocup`rii for\ei de munc`” reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Pentru rela\ii suplimentare v` rug`m s` v` adresa\i la A.J.O.F.M. Br`ila, cu sediul [n municipiul Br`ila, B-dul Doroban\ilor, nr.603-605 sau la tel. 0239/611519, tel/fax 0239/611386.

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Executiv,

 

Simona – Ely CHIOIBAS