COMUNICAT DE PRESA

Cursuri de formare profesionala gratuite pentru someri

         

 

             A.J.O.F.M. BRAILA va organiza, GRATUIT, pentru someri, in perioada urmatoare, cursuri de formare profesionala in meseriile: 

Frizer

Brutar

Constructor drumuri si poduri

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor de somaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecarei meserii. Pentru somerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

          Acte necesare [nscrierii la programele de formare profesional`

*      cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat

*      recomandare pentru curs - se obtine de la ghiseele 1,2,3 sau de la consilierul de formare profesionala din cadrul Centrului de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila.

*      carte de identitate, original si copie 

  certificat de nastere, original si copie

  certificat de casatorie (in cazul femeilor), original si copie

  certificat de studii a ultimei scoli absolvite 

*  actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si ca aceasta este apta pentru exercitarea meseriei  in care doreste sa se califice.

 La finele cursurilor, dupa sustinerea examenului de absolvire, se elibereaza certificate  de calificare sau absolvire  recunoscute la nivel national.