COMUNICAT DE PRESA

Cursuri de formare profesional` gratuite pentru ]omeri

         

 

             A.J.O.F.M. BR~ILA va organiza in trimestrul I al anului 2010, pentru persoanele ce se afla in cautarea unui loc de munca, urmatoarele cursuri de formare profesionala: 

     zidar, pietrar, tencuitor

     dulgher tamplar parchetar

     fierar-betonist, montator prefabricate

     zugrav ipsosar tapetar vopsitor

     comunicare in limba engleza

     operator introducere, validare, prelucrare date

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor de somaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecarei meserii. Pentru somerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

          Acte necesare [nscrierii la programele de formare profesional`

*      cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat

*      recomandare pentru curs - se obtine de la ghi]eele 1,2,3 sau de la consilierul de formare profesionala din cadrul Centrului de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila.

*      carte de identitate, original ]i copie 

  certificat de na]tere, original ]i copie

  certificat de c`s`torie ([n cazul femeilor), original ]i copie

  certificat de studii a ultimei ]coli absolvite 

*  actul medical din care s` rezulte starea s`n`t`\ii persoanei ]i c` aceasta este apt` pentru exercitarea meseriei  [n care dore]te s` se califice.

 La finele cursurilor, dup` sus\inerea examenului de absolvire, se elibereaza certificate  de calificare sau absolvire  recunoscute la nivel national.