Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila

 

 

 

 

Informare

privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEAG)

 

 

 

            {ncep@nd cu data de 01 ianuarie 2007, conform Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European ]i al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEAG), Uniunea European` acord` anual 500 de milioane euro tuturor celor 27 de state membre pentru implementarea de proiecte care s` vin` [n sprijinul lucr`torilor disponibiliza\i [n contextul schimb`rilor tiparelor comer\ului interna\ional pe fondul globaliz`rii.

            {n contextul crizei economice si financiare globale, Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European ]i al Consiliului in sensul extinderii temporare a scopului FEAG la disponibilizarile provocate de impactul crizei financiare si economice.

            Astfel, o contriburie financiara din partea FEAG poate fi acordata unui Stat Membru al Uniunii Europene in cazul in care:

 

FEAG nu a fost accesat pana in prezent de catre Romania, deoarece nu au fost intalnite situatii care sa fi indeplinit criteriile de de eligibilitate prezentate mai sus.

Contributia din partea FEAG este acordata de catre Uniunea Europeana pentru finantarea unor masuri active de ocupare care fac parte dintr-un ansamblu coordonat de servicii personalizate destinate reintegrarii pe piata muncii a persoanelor care si-au pierdut locul de munca, inclusiv:

  asistenta pentru cautarea unui loc de munca, orientare profesionala, formare si reconversie profesionala, inclusiv competente in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicarii (TIC) si certificarea experientei dobandite, asistenta in domeniul reorientarii profesionale si promovarea spiritului antreprenorial sau ajutor pentru desfasurarea de activitati independente;

  masuri speciale, pe o durata limitata, cum ar fi alocatii pentru cautarea unui loc de munca, alocatii de mobilitate sau alocatii acordate persoanelor care participa la activitati de formare profesionala continua;

  masuri pentru a stimula in special lucratorii defavorizati sau in varsta sa ramana sau sa revina pe piata muncii.

 

FEAG nu finanteaza masuri pasive de protectie sociala.

Potrivit prevederilor art.6,lit. (c), din Legea nr.202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, si luand in considerare posibilitatea accesarii FEAG de catre Romania, prin HG nr.1086/03.11.2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.791/26.11.2010, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a fost desemnata:

a)autoritate pentru gestionarea asistentei nerambursabile acordate Romaniei prin FEAG;

b)solicitant pentru asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei prin FEAG.

 

In calitate de solicitant FEAG, ANOFM are obligatia ca, prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, sa indeplineasca urmatoarele atributii:

a)       sa identifice, dupa caz, in urma consultarii cu partenerii sociali, sectoarele de activitate din economia nationala, unitatile administrativ teritoriale afectate de disponiobilizari colective care corespund criteriilor de interventie prevazute la art.2 din Regulament,precum si persoanele concediate eligibile pentru a beneficia de servicii personalizate a caror cofinantare se asigura din FEAG;

 

b)      sa estimeze, pe baza informatiilor primite de la partenerii sociali, numarul de persoane afectate de disponibilizari colective si eligibile pentru a beneficia de servicii personalizate a caror cofinantare se asigura din FEAG;

 

c)       sa organizeze si sa furnizeze pentru persoanele eligibile,in conditiile legii si a prevederilor Regulamentului, in masura posibilitatilor, serviciile personalizate a caror cofinantare se asigura din FEAG;

 

d)      sa coordoneze implementarea serviciilor personalizate considerate actiuni eligibile conform Regulamentului, a caror cofinantare se asigura din FEAG, precum si evaluarea impactului acestora.