COMUNICAT DE PRESA

            Ocuparea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in primele 7 luni ale a.c.

 

 

 

{n primele 7 luni ale a.c., [n urma activit`\ilor desf`]urate de A.J.O.F.M. Br`ila, au fost cuprinse [n m`suri active aproximativ 6700 persoane, iar 4145 au dob@ndit statutul de persoan` ocupat`. Solicitan\ii de loc de munc` au participat la urm`toarele m`suri active: informare, consiliere ]i orientare profesionala; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesional`; completarea veniturilor salariale ale ]omerilor care se [ncadreaz` [nainte de expirarea ]omajului; stimularea mobilit`\ii for\ei de munc`; prime de [ncadrare pentru [ncadrarea absolven\ilor; subven\ionarea locurilor de munc` pentru [ncadrarea: ]omerilor peste 45 ani, ]omerilor care sunt p`rin\i unici sus\in`tori ai familiilor monoparentale, ]omerilor care mai au 3 ani p@n` la pensie, persoanelor cu handicap, persoanelor marginalizate conform Legii nr.116/2002 privind marginalizarea social`; subven\ionarea locurilor de munc` pentru [ncadrarea absolven\ilor din institu\ii de [nv`\`m@nt.

            Analizand structura pe grupe de varsta a persoanelor ocupate prin Programul de Ocupare a Fortei de Munca al A.J.O.F.M. Braila, observam faptul ca, ponderea cea mai ridicata este detinuta de persoanele ocupate cu varsta intre 35-45 ani, astfel: 12,4 % aveau varsta sub 25 ani; 21,4 % intre 25-35 ani; 34,2 % intre 35-45 ani; iar 32,0 % cu varsta mai mare de 45 ani. Structura acestora pe niveluri de pregatire, a fost urmatoarea: 13,7 % cu nivel de pregatire primar; 27,3 % cu nivel de pregatire gimnazial; 30,9 % cu nivel de pregatire profesional/scoala de arte si meserii; 20,4 % cu nivel de pregatire liceal /postliceal; 7,7 % cu nivel de pregatire universitar. Astfel, observam faptul ca, 71,9 % dintre persoanele ocupate, au nivel de pregatire primar, gimnazial si profesional/scoala de arte si meserii. Dintre persoanele ocupate 26,4 % proveneau din mediul rural, iar 73,6 % din mediul urban.    

            In evidenta A.J.O.F.M. Braila, la data de 31.07.2011, se aflau inregistrati 7928 someri (mai putin cu 3161 persoane decat la aceeasi data a anului anterior), iar structura acestora pe niveluri de pregatire s-a prezentat, astfel: 78,3 % sunt someri cu nivel de pregatire primar, gimnazial si profesional/scoala de arte si meserii; 15,4 % cu nivel de pregatire liceal /postliceal si 6,3 % cu nivel de pregatire universitar. Din totalul somerilor aflati in evidentele AJOFM Braila, la data de 31.07.2011, femei sunt 39,2 %, iar barbati 60,8 %; someri indemnizati sunt 21,2% si 78,8 % someri neindemnizati; someri din mediul rural 55,8 % si 44,2 % din mediul urban.

            Rata somajului inregistrata la 31.07.2011, la nivelul judetului Braila, a fost de 5,7 %.

 

 

 

Director Executiv,

 

Simona - Adriana C{RLIGEA