COMUNICAT DE PRES~

Modul de acordare a indemnizatiei de somaj

 

 

                Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, [n vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, persoanele care au devenit someri ca urmare a faptului ca, nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decāt valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, īn vigoare, sunt persoanele care se pot găsi īn una dintre următoarele situaţii:

                a) le-au īncetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

                b) le-au īncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

                c) le-a īncetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost īncadraţi in munca sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibila din cauza īncetării definitive a activităţii angajatorului;

                d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe baza de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;

                e) le-a īncetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

                f) au īncheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decāt valoarea indicatorului social de referinţă, īn vigoare;

                g) au īncetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobāndit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se īncadreze īn muncă;

                h) le-au īncetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, īn perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

                j) reintegrarea in munca, dispusă prin hotărāre judecătorească definitiva, nu mai este posibila la unităţile la care au fost īncadrate in munca anterior, din cauza īncetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

                k) le-a īncetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza convenţiei civile.

                Sunt asimilate şomerilor persoanele care nu au putut ocupa loc de munca după absolvirea unei instituţii de īnvăţămānt sau după satisfacerea stagiului militar, dacă īndeplinesc următoarele condiţii:

                a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de īnvăţămānt, īn vārstă de minimum 16 ani, care īntr-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se īncadreze īn muncă potrivit pregătirii profesionale;

                b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap īn vārstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se īncadreze īn muncă potrivit pregătirii profesionale;

                c) sunt persoane care, īnainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost īncadrate in munca si care īntr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut īncadra in munca.

                Indemnizaţia de şomaj

                Persoanele care se afla in una din situatiile mentionate anterior beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă īndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

                a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergătoare datei īnregistrării cererii;

                b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decāt valoarea indicatorului social de referinţă, īn vigoare;

                c) nu īndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

                d) sunt īnregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca in a căror raza teritorială īşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

                La stabilirea perioadei de 24 de luni, mentionata anterior, nu se iau īn calcul:

                a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile;

                b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depăşeşte 12 luni, pentru persoanele care au īncetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobāndit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se īncadreze īn muncă;

                c) perioada cuprinsă īntre data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data īncetării motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele carora le-au īncetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, īn perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

                d) perioada cuprinsă īntre data īncetării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data rămānerii definitive a hotărārii judecătoreşti de reintegrare īn muncă, dacă această perioadă nu depăşeşte 12 luni, in cazul persoanelor pentru care reintegrarea in munca, dispusă prin hotărāre judecătorească definitiva, nu mai este posibila la unităţile la care au fost īncadrate in munca anterior, din cauza īncetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora.

                Pentru persoanele īncadrate cu contract individual de muncă cu timp parţial, stagiul de cotizare se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate īn baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

                Pentru persoanele īncadrate cu contract de muncă temporară, stagiul de cotizare se stabileşte īn funcţie de durata fiecărei misiuni, respectiv de timpul cāt persoanele se află la dispoziţia agentului de muncă temporară, īntre misiuni.

                Constituie stagiu de cotizare şi perioadele īn care angajatorul nu a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se află īn procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, īnchidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau nu şi-a achitat contribuţiile datorită unor situaţii de forţă majoră.

                Persoanele care nu au putut ocupa loc de munca după absolvirea unei instituţii de īnvăţămānt sau după satisfacerea stagiului militar beneficiază de indemnizaţii de şomaj dacă īndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

    a) sunt īnregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca in a căror raza teritorială īşi au domiciliul;

    b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decāt valoarea indicatorului social de referinţă, īn vigoare;

    c) nu īndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii.

                Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizată īnainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activităţii.

                Pentru persoanele au īncetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobāndit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se īncadreze īn muncă şi pentru cele unde reintegrarea in munca, dispusă prin hotărāre judecătorească definitiva, nu mai este posibila la unităţile la care au fost īncadrate in munca anterior, din cauza īncetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor de asigurare realizate īnainte de īncetarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

                Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de şomaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor si reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, pana la data intrării in vigoare a prezentei legi se asimilează cu stagiul de cotizare.

                Dovada vechimii in munca se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevăzute de lege.

                Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajaţii sau, după caz, si angajatorii au plătit contribuţii de asigurări pentru şomaj in sistemul asigurărilor pentru şomaj in Romānia, precum si in alte tari, in condiţiile stabilite prin acordurile si convenţiile internaţionale la care Romānia este parte.

                Idemnizaţia de şomaj se acorda, de la data:

                a) īncetării raporturilor de muncă;

                b) īncetării raporturilor de serviciu;

                c) īncetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;

                d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract.

                e) īncetării calităţii de membru cooperator;

                f) īncetării contractului de asigurare pentru şomaj;

                g) īncetării motivului pentru care au fost pensionate;

                h) īncetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

                j) rămānerii definitive a hotărārii judecătoreşti;

                k) īncetării activităţii desfăşurate exclusiv pe baza convenţiei civile;

                l) expirării perioadei de 60 de zile, in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, īn vārstă de minimum 16 ani, care īntr-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se īncadreze īn muncă potrivit pregătirii profesionale;

                m) absolvirii, in cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap īn vārstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se īncadreze īn muncă potrivit pregătirii profesionale;

                n) expirării perioadei de 30 de zile, in cazul persoanelor care, īnainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost īncadrate in munca si care īntr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut īncadra in munca.

                Indemnizaţia de şomaj se acorda de la data prevăzută anterior dacă cererea este īnregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de munca in termen de 30 de zile de la aceasta data.

                Dacă cererea este īnregistrată după expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tārziu de 12 luni de la data prevăzută anterior, indemnizaţia de şomaj se acorda īncepānd cu data īnregistrării cererii.

                Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

                Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor proveniti din munca, pe perioade stabilite diferenţiat, īn funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

                a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

                b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

                c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

                Prin derogare de la dispoziţiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care se īncadrează īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pānă la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită īn condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni.

Persoanele care solicita acordarea indemnizatiei de somaj, in conditiile Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii, se vor prezenta la: Agentia Locala Braila cu sediul in str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, et.3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian); Puctul de Lucru Faurei cu sediul in str. Republicii, nr.36 sau la Puctul de Lucru Insuratei cu sediul in Sos.Brailei, nr.18, in functie de localitatea unde isi au domiciliul cu urmatoarele acte si documente:

  1. actul de identitate, in original si copie;
  2. carnetul de munca, in original si copie ;
  3. actele de studii si de calificare, in original si copie ;
  4. certificatul de nastere, in original si copie ;
  5. certificatul de casatorie, in original si copie ;
  6. adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este apta de munca, sau ca are eventuale restrictii medicale ;
  7. acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

8.       adeverinta de la angajator - model de la AJOFM Braila (neeliberarea de c`tre angajator, persoanelor c`rora le īnceteaz` raporturile de munc` sau de serviciu, a documentelor prev`zute de legisla\ia īn vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat īn sistemul asigur`rilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemniza\ie de somaj se sanc\ioneazć cu amendć de la 3.000 lei la 5.000 lei);

9.        adeverinta privind stagiul de cotizare, eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca unde angajatorul a depus declaratiile lunare.

                Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă acordată lunar şi īn mod diferenţiat, īn funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

                a) 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat īn plată, īn vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

                b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate īn funcţie de stagiul de cotizare.

                Cotele procentuale diferenţiate īn funcţie de stagiul de cotizare, sunt:

                a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

                b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

                c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

                d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

                Indemnizaţia de şomaj se acorda absolventilor institutiilor de invatamant, īn vārstă de minimum 16 ani, care īntr-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se īncadreze īn muncă potrivit pregătirii profesionale; absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap īn vārstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se īncadreze īn muncă potrivit pregătirii profesionale si persoanelor care, īnainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost īncadrate in munca si care īntr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut īncadra in munca, pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunară, al carei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat īn plată, in vigoare la data stabilirii acesteia.

                Indemnizaţia de şomaj se acorda absolventilor, o singura data, pentru fiecare forma de īnvăţămānt absolvită.

                Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii:

                a) sa se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de cāte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt īnregistrate, pentru a primi sprijin in vederea īncadrării in munca;

                 b) sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt īnregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

                c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt īnregistrate;

                d) sa caute activ un loc de munca.

                Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca.

                De asemenea, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o forma de īnvăţămānt.