Nr. 36891 /27.12.2010

 

 

COMUNICAT DE PRESA

            Ocuparea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in primele 11 luni ale a.c.

 

 

{n primele 11 luni ale a.c., [n urma activit`\ilor desf`]urate de A.J.O.F.M. Br`ila, au fost cuprinse [n m`suri active 13847 persoane, iar 7020 au dob@ndit statutul de persoan` ocupat`. Solicitan\ii de loc de munc` au participat la urm`toarele m`suri active: informare, consiliere ]i orientare profesionala; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesional`; completarea veniturilor salariale ale ]omerilor care se [ncadreaz` [nainte de expirarea ]omajului; stimularea mobilit`\ii for\ei de munc`; prime de [ncadrare pentru [ncadrarea absolven\ilor; subven\ionarea locurilor de munc` pentru [ncadrarea: ]omerilor peste 45 ani, ]omerilor care sunt p`rin\i unici sus\in`tori ai familiilor monoparentale, ]omerilor care mai au 3 ani p@n` la pensie, persoanelor cu handicap, persoanelor marginalizate conform Legii nr.116/2002 privind marginalizarea social`; subven\ionarea locurilor de munc` pentru [ncadrarea absolven\ilor din institu\ii de [nv`\`m@nt; subven\ionarea locurilor de munc` pentru ocuparea temporar` a for\ei de munc` [n lucr`ri publice de interes comunitar.

            Analizand structura pe grupe de varsta a persoanelor ocupate prin Programul de Ocupare a Fortei de Munca al A.J.O.F.M. Braila, observam faptul ca, ponderea cea mai ridicata este detinuta de persoanele ocupate cu varsta intre 35-45 ani, astfel: 14,7% aveau varsta sub 25 ani; 24,9 % intre 25-35 ani; 31,2 % intre 35-45 ani; iar 29,2 % cu varsta mai mare de 45 ani. Structura acestora pe niveluri de pregatire, a fost urmatoarea: 11,8 % cu nivel de pregatire primar; 34,2 % cu nivel de pregatire gimnazial; 26,6 % cu nivel de pregatire profesional/scoala de arte si meserii; 19,9 % cu nivel de pregatire liceal /postliceal; 7,5 % cu nivel de pregatire universitar. Astfel, observam faptul ca, 72,6 % dintre persoanele ocupate, au nivel de pregatire primar, gimnazial si profesional/scoala de arte si meserii, aspect ce este [n concordan\` cu structura somerilor aflati in evidenta A.J.O.F.M. Braila, la data de 30.11.2010, unde: 74,0 % sunt someri cu nivel de pregatire primar, gimnazial si profesional/scoala de arte si meserii; 18,1 % cu nivel de pregatire liceal /postliceal si 7,9 % cu nivel de pregatire universitar.

            Dintre persoanele ocupate 26,1 % proveneau din mediul rural, iar 33,2 % au provenit din randul somerilor indemnizati.    

            In urma participarii la cursurile de formare profesionala organizate de agentie au fost ocupate [n primele 11 luni ale a.c. 170 persoane.

            Precizam faptul ca, in perioada mentionata, un numar de 686 persoane au fost ocupate ca urmarea a stimularii angajatorilor pentru incadrarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Astfel, angajatorii au fost stimulati in vederea incadrarii: somerilor cu varsta peste 45 ani sau somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale; absolventilor institutiilor de invatamant; somerilor prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar;  persoanelor marginalizate social conform Legii nr.116/2002 privind marginalizarea sociala.

            {n primele 11 luni ale a.c., dintre persoanele ocupate, 541 someri au beneficiat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de masuri active de stimulare in vederea ocuparii unui loc de munca, ce au constat in: completarea veniturilor salariale - reprezentand 30 % din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatiti sa primeasca indemnizatia de somaj; prime de incadrare acordate absolventilor de invatamant; prime de incadrare si de instalare in vederea stimularii mobilitatii fortei de munca.

            La data de 30.11.2010, [n evidenta A.J.O.F.M. Braila, se aflau 11634 someri, din care 37,7 % femei; dintre somerii inregistrati 49,0 % provin din mediul urban iar 51,0 % din mediul rural. Valoarea ratei somajului inregistrata, la nivelul Judetului Braila, la aceeasi data, a fost de 8,4 %.

            A.J.O.F.M. Braila a promovat masurile active prevazute de lege, prin: deplasari la sediul agentilor economici din judet; deplasari lunare efectuate de salariatii agentiei in comunitatile din mediul rural si in comunitatile de romi reprezentative; intermediul serviciilor de preconcediere oferite persoanelor aflate in perioada de preaviz, de la angajatori care au efectuat disponibilizari colective; precum si prin materialele informative aflate la sediile Agentiei Judetene/Agentiei Locale/Centrului de Formare Profesionala/Punctelor de Lucru Faurei si Insuratei.

           

 

 

Director Executiv,

 

Simona Adriana C{RLIGEA