COMUNICAT DE PRESA

Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

 

            Din data de 12 martie 2014 va intra in vigoare Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior.

            Acest act normativ reglementeaza, pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. De asemenea, angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.

Angajatorii care beneficiaza de suma mentionata mai sus sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat.

Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Stagiar este debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii.

            Odata cu incheierea contractului individual de munca, intre angajator si stagiar, se incheie, in forma scrisa, un contract de stagiu ca anexa la contractul individual de munca.

            Perioada de stagiu este reprezentata de perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.

            Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul.

            Angajatorul numeste, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, un mentor, dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. Activitatea mentorului se include in programul normal de lucru al acestuia si consta in  coordonarea stagiarului pe durata stagiului si participarea activa la activitatea de evaluare.

            In termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligatia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului, care sunt sunt vizate de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul. Modelul certificatului/adeverintei se stabilese prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. In acest caz, perioada de stagiu constituie vechime in specialitate.

            Un angajator mai poate incadra, o singura data pe acelasi post, un absolvent de invatamant superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual de munca.

           

Director Executiv,

 

Monica Bratu