Comunicat de presă

Situaţia şomajului la 31.12.2016

 

În anul 2016 în urma activităţilor desfăşurate de A.J.O.F.M. Brăila, au fost ocupate 6306 persoane aflate în evidenţa agenţiei. Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru absolvenţi. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea: şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, persoanelor care mai au 5 ani pana la pensie, persoanelor cu handicap, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Dintre persoanele ocupate 2256 (35,8 %) sunt reprezentate de femei iar 4050 (64,2 %) de bărbaţi; 2044 (32,4 %) persoane sunt din mediul rural, iar 4262 (67,6 %) din mediul urban. Precizăm faptul că 1219 (19,3 %) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 1311 (20,8 %) cu vârsta cuprinsă între 25 – 35 ani, 1633 (25,9 %) cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, iar 2143 (34,0 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 3954 (62,7 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 1891 (30,0 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 461 (7,3 %) cu nivel de pregătire universitar.

La data de 31.12.2016 în evidenţele A.J.O.F.M. Brăila se aflau înregistraţi 8609 şomeri, din care, femei 3090 (35,9 %), iar bărbaţi 5519 (64,1 %); şomeri indemnizaţi 1221 (14,2 %) şi 7388 (85,8 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6527 (75,8 %) şi 2082 (24,2 %) din mediul urban.

Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat, astfel: 7534 (87,5 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 823 (9,6%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 252 (2,9 %) cu nivel de instruire universitar.

În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 31 decembrie 2016, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că:  2716 persoane au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (31,5%), 1761 persoane au vârsta între 30-39 ani (20,5 %), 1667 persoane au vârsta peste 55 ani (19,4%), 1010 persoane au vârsta sub 25 ani (11,7 %), 870 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,1%)  şi 585 persoane au vârsta între 25-29 ani (6,8 %).

La nivelul județului Brăila, rata şomajului înregistrat, la 31 decembrie 2016, a fost de 6,79%, cu 0,02 puncte procentuale mai scazuta decât cea înregistrată la 30.11.2016 şi cu 0,45 puncte procentuale mai scăzută decât cea înregistrată la acceași dată a anului anterior (a fost de 7,24 %).

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului pot fi vizualizate accesând http://www.braila.anofm.ro/, secțiunea Statistici.

 

Director Executiv,

Monica BRATU