COMUNICAT DE PRESA

Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor,

 din bugetul asigurarilor pentru somaj

 

 

AJOFM Braila reaminteste angajatorilor faptul ca, pot beneficia de un stimulent financiar lunar, Ón valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca.

Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare Óntr-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a Óncheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti in baza:

* unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial;

* unui contract de munca temporara numai daca durata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.

 

In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de munc„ incheiat cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera incheiat cu norma intreaga.

 

          Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care:

          - incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi;

          - au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de acest stimulent financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.

         

        Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii, din judetul Braila, vor incheia cu A.J.O.F.M. Braila, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor aflati in perioada vacantelor, o conventie (Anexa nr.1 la H.G.nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor).

 

          Informatii suplimentare se pot obtine la sediul A.J.O.F.M. Braila, din b-dul Dorobantilor, nr.603-605, parter, Biroul nr. 3. sau la tel. 0239/611386, 0239/611519, int.115 .