COMUNICAT DE PRESA

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a persoanelor

aflate in cautarea unui loc de munca prin subventionarea locurilor de munca,

din bugetul asigurarilor pentru somaj

 

 

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca provenita din randul somerilor, si pentru incadrarea in munca a:

1. Somerilor in varsta de peste 45 de ani sau a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale - angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri apartinand categoriilor mentionte anterior primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

2. Persoanelor cu handicap - angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au îndeplinit obligatia, potrivit legii, de a încadra în munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni,  pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare.

             Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

3. Somerilor care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala – astfel, angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri din categoria mentionata anterior, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare.

           Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

 

            De asemenea, pentru stimularea incadrarii in munca a somerilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj, se acorda facilitati  fiscale angajatorilor care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, constand in reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.

            Reducerea  contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat, in conditiile mentionate anterior, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

IRECTOR E

XECUTIV,

Director Executiv,

 

Monica Bratu