Text Box: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 
Text Box: A.J.O.F.M.  Brăila
în parteneriat cu 
ASOCIAŢIA C.I.D.I.E.D.D. bRĂILA
s.c. CEPROHART S.A. BRĂILA
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRĂILA
în cadrul proiectului
 
Text Box: FORMAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE 
 
 

 

Materiale publicitare
Achizitii publice