FACILITATI FISCALE

Angajatorii care [ncadreaz` [n munc` persoane din r@ndul ]omerilor, pe care le men\in [n activitate pe o perioad` de cel putin 6 luni de la data angaj`rii, beneficiaz` de reducerea sumei reprezent@nd contribu\ia datorat` bugetului asigur`rilor pentru ]omaj.

Reducerea contribu\iei se acord` [ncep@nd din anul fiscal urm`tor, pentru o perioad` de 6 luni, ]i const` [n diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, [n condi\iile prevazute de lege, din numarul mediu scriptic de personal [ncadrat cu contract individual de munc` din anul respectiv.

Angajatorii care primesc credite din bugetul asigur`rilor pentru ]omaj, beneficiaz` de reducere la plata contribu\iei, numai pentru ]omerii [ncadra\i peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create.