Persoanele care primesc indemnizatii de somaj conform Legii nr.76/2002, provenite din munca, ce se angajeaza, pentru program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni,  beneficiaza de o suma lunara, neimpozabila, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj. Aceasta suma lunara se acorda de la data angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj,  in cazul in care solicitarea se inregistreaza in termen de maximum 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatia de somaj ca urmare a angajarii. 
          Nu beneficiaza de completarea veniturilor salariale persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au avut raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

  Acte necesare

a) cerere tip;

b) instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca;

c) copie act identitate;

d) copie contract munca - pe fiecare pagina cu inscrisul „conform cu originalul”, semnatura si stampila unitatii angajatoare

e) dovada emisa de angajator din care sa reiasa faptul ca, nu a avut in ultimii 2 ani raporturi de munca sau de serviciu;

f)  adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca a lucrat efectiv in luna anterioara –aceasta se va prezenta lunar, pana in data de 15 ale lunii, pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj.

        Şomerii īnregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, īn situaţia īn care se angajează cu normă īntreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei īnregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare īn valoare de 500 lei, neimpozabilă.

         Nu beneficiază de prima de activare persoanele care se īncadrează la angajatori cu care au fost īn raporturi de muncă sau de serviciu īn ultimele 12 luni.

         Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi īn situaţia īn care, īn perioada de 3 luni de la angajare, le īncetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se īncadrează, īn termen de 30 de zile, la un alt angajator, īn aceleaşi condiţii.

    Persoanele īnregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se īncadrează īn muncă, potrivit legii, cu normă īntreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni,  īntr-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea īn care īşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de īncadrare, neimpozabilă.

     Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile īn care persoanele īn cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează īncadrarea īn muncă.

     Prima de īncadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni, persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori īşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă īn zonele prevăzute īn Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

     Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

 

     

Pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, persoanele īnregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se īncadrează īn muncă, potrivit legii, cu normă īntreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni,  īntr-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea īn care īşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, īşi schimbă domiciliul ori īşi stabilesc reşedinţa īn localitatea respectivă sau īn localităţile īnvecinate acesteia.

         Prima de instalare se acordă īn cuantum diferenţiat, astfel:

         a) 12.500 lei pentru persoanele care se īncadrează īn muncă, in conditiile mentionate anterior;

         b) 15.500 lei pentru persoanele care se īncadrează īn muncă, in conditiile mentionate anterior, īn situaţia īn care sunt īnsoţite de membrii familiei īn sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar īn cazul familiei monoparentale, īn situaţia īn care sunt īnsoţite de copilul sau copiii aflaţi īn īntreţinere.

         Īn cazul īn care ambii soţi īndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute anterior, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare īn cuantum de 3.500 lei.

         Primele de instalare stabilite īn cuantumurile mentionate anterior se acordă īn două tranşe, astfel:

         a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;

         b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

         Īn situaţia īn care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportă cheltuielile aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă īn cuantum diferenţiat, la data instalării, īntr-o singură tranşă, astfel:

         a) 3.500 lei pentru persoanele care se īncadrează īn muncă, in conditiile de acordare a primei de instalare;

         b) 6.500 lei pentru persoanele care se īncadrează īn muncă, in conditiile de acordare a primei de instalare, īn situaţia īn care sunt īnsoţite de membrii familiei īn sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar īn cazul familiei monoparentale, īn situaţia īn care sunt īnsoţite de copilul sau copiii aflaţi īn īntreţinere.

         c) 3.500 lei pentru fiecare soţ, [n cazul īn care ambii soţi īndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare.

         Prima de instalare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori īşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă īn zonele prevăzute īn Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

         Prima se restituie integral de către angajat  dacă:

- īntr-o perioadă mai mică de 12 luni, de la data īncadrării īn muncă, īncetează raporturile de muncă din motive imputabile lui;

- revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă īntr-o perioadă de 12 luni de la angajare.

         Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie romānă care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor īn spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni.


          
Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

 

Nu beneficiaza de primele de mobilitate:

    a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de īncadrare sau de o primă de instalare īn ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;

    b) persoanele care se īncadrează la angajatori cu care au fost īn raporturi de muncă sau de serviciu īn ultimii 2 ani;

    c) persoanele care se īncadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost īn raporturi de muncă sau de serviciu īn ultimii 2 ani;

    d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj īncetează;

    e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi īn condiţiile legii;

    f) absolvenţii instituţiilor de īnvăţămānt faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i īncadra īn muncă.

      Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi īn cazul īn care, īn perioada de 12 luni de la angajare, le īncetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au īncadrat īn muncă şi se īncadrează īn termen de 30 de zile la un alt angajator, īn aceleaşi condiţii.

PRIME DE INCADRARE PENTRU ABSOLVENTI

    Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

        Acte necesare

a) cerere tip – se completeaza si se semneaza in fata functionarului public;

b) actul de identitate al absolventului in original si copie;

c) actul de absolvire al institutiei de invatamant si foaia matricola, in original si copie ;

d) instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;

e) actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in original si copie (copie contract individual de munca certificata < conform cu originalul> , pe fiecare pagina, prin semnatura si stampila de catre angajator);

f)  copie carnet munca;

g) declaratie pe proprie raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre acesta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului nu urmeaza o forma de invatam|nt - se completeaza si se semneaza in fata functionarului public;

h) declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva si nu are obligatia potrivit legii, de a o angaja;

i)  angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin(1) din lege, conform modelului prevazut in anexa 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii - se completeaza si se semneaza in fata functionarului public;

j)  trimestrial, pana pe 15 a lunii pentru trimestrul anterior, se va prezenta dovada emisa de angajator ca absolventul isi mentine raporturile de munca cu acesta.

 

          Prima se acorda o singura data.

          Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.     

     Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajari.

 Acte necesare

a) cerere tip – se completeaza si se semneaza in fata functionarului public;

b) actul de identitate al absolventului in original si copie;

c) actul de absolvire al institutiei de invatamant si foaia matricola, in original si copie ;

d) instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;

e) actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in original si copie (copie contract individual de munca certificata < conform cu originalul> , pe fiecare pagina, prin semnatura si stampila de catre angajator);

f)  copie carnet munca;

g) declaratie pe proprie raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre acesta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului nu urmeaza o forma de invatam|nt - se completeaza si se semneaza in fata functionarului public;

h) declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva si nu are obligatia potrivit legii, de a o angaja;

i)  angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin(1) din lege, conform modelului prevazut in anexa 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii - se completeaza si se semneaza in fata functionarului public;

j)  trimestrial, pana pe 15 a lunii pentru trimestrul anterior, se va prezenta dovada emisa de angajator ca absolventul isi mentine raporturile de munca cu acesta.

 

                Nu beneficiaza de drepturile prevazute anterior:

                a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;

    b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

    c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;

    d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;

    e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.