Acte necesare pentru intocmirea dosarului de somaj

 

Persoanele care solicita acordarea indemnizatiei de somaj, in conditiile Legii nr. 76  din 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii, se vor prezenta la Agentia Locala Braila, din Brăila, strada Sergent Tataru, nr. 2, corpul B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic "Mihail Sebastian), sau la punctele de lucru din Făurei, str. Republicii nr. 36 (în sediul Primăriei Faurei), ori Insurătei, Sos. Brăilei nr. 18 (în sediul Primăriei Insuratei), cu urmatoarele acte si documente:

1.         actul de identitate, in original si copie;

2.         certificat de casatorie, in original si copie, doar pentru persoanele de sex feminin ;

3.         carnetul de munca, in original si copie ;

4.         actele de studii si de calificare, in original si copie ;

5.         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa ori apta de munca, sau ca are eventuale restrictii medicale ;

6.         adeverinta eliberata de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;

7.         adeverinta eliberata de angajator, din care sa rezulte: baza de calcul pe ultimele 12 luni pentru care angajatorul datoreaza contributii la Bugetul Asigurarilor pentru Somaj, perioadele lucrate, perioadele pentru care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestor raporturi (model anexat);

8.     adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Braila (din Braila, Calea Calarasilor, nr. 19), doar pentru persoanele care au beneficiat de indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea copilului până la implinirea varstei de 2 ani, dupa data de 01.01.2011;

9.     decizia de incetare a contractului individual de munca de la ultimul loc de munca, in original si copie;

10. extras de cont cu contul IBAN, daca se solicita plata prin card.

 

Indemnizatia de somaj se acorda de la data incetarii activitatii, daca cererea de acordare este inregistrata in 10 zile calendaristice. Daca se depaseste acest termen, indemnizatia de somaj se acorda de la data inregistrarii cererii.     

 

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza*:

    a) 75% din indicatorul social de referinta, in vigoare la data stabilirii acestuia (la acest moment I.S.R=500 lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

    b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

    Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare:

    a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

    b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

    c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

    d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

 

Indemnizatia de somaj se acorda diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a)      6 luni, pentru persoanele cu stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an ;

b)      9 luni, pentru persoanele cu stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani ;

c)      12 luni, pentru persoanele cu stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.