Agenda directorului executiv al AJOFM Braila

 

 

A.J.O.F.M. Braila asigura, la nivel judetean, implementarea masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza si coordoneaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca.

Directorul executiv coordoneaza intreaga activitate desfasurata de AJOFM Braila.

Activitatile desfasurate zilnic au ca scop, realizarea obiectivelor generale, dintre care menţionăm:

- creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă 2014 – 2020;

- furnizarea serviciilor Eures prevazute de legislatia comunitara;

- întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de servicii şi măsuri active de ocupare personalizate, moderne şi de calitate;

- creşterea gradului de vizibilitate al agentiei privind serviciile şi măsurile acordate, precum şi rezultatele obţinute ca urmare a implementării acestora;

- întărirea colaborarii interinstitutionale la nivel local, national si international.

 

 

Nr.crt. Activitate Data/perioada
1 Întâlniri cu angajatorii

permanent

2 Întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor publice locale/parteneri sociali

ori de cate ori este nevoie

3 Audiente saptamanal/ori de cate ori este nevoie
4 Vizite la punctele de lucru ale AJOFM Braila periodic
5 Vizite la Centrul de Formare Profesionala al AJOFM Braila periodic
6 Şedinţa Consiliul Consultativ al AJOFM Braila lunar
7 Participare la sedinţă Colegiul Prefectural – Institutia Prefectului judeţul Braila lunar
8 Participare la sedinţa Comisiei de Dialog Social -Institutia Prefectului judeţul Braila lunar
9 Participare la sedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice -Institutia Prefectului judeţul Braila lunar

 

10 Bursa locurilor de munca aprilie, octombrie, noiembrie
şi la solicitarea pieţei
muncii
11 Diverse activitati desfasurate pentru promovarea economiei sociale (sesiuni de informare a tinerilor cu privire la economia sociala, mese rotunde/intalniri cu reprezentantii întreprinderilor sociale atestate/ potenţialelor întreprinderi sociale si alti actori de pe piata muncii locala, s.a.) mai
12 Diverse activitati organizate de Ziua ANOFM (Ziua portilor deschise, mese rotunde, intalniri cu angajatorii si alti actori de pe piata muncii locala, intalniri cu elevi si studenti din anii terminali, s.a.) decembrie
13 Intalniri cu reprezentantii mass mediei locale ori de cate ori este nevoie
14 Alte activitati specifice desfasurate in cadrul institutiei ori de cate ori este nevoie