Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

 

-          Programul anual de ocupare a fortei de munca;

 

-          Planul anual de formare profesionala;

 

-          Prognoza cursurilor de formare profesionala;

 

-          Raportul anual al activitatii AJOFM Braila ;

 

-          Situatia saptamanala a locurilor de munca vacante;

 

-          Situatia lunara statistica a somajului inregistrat;

 

-          Situatia lunara operativa a somajului inregistrat;

 

-          Situatia  burselor locurilor de munca;

 

-          Realizari ale programului anual de ocupare a fortei de munca;

 

-          Materiale, rapoarte, analize, propuneri cu privire la activitatea de ocupare, formare profesionala, analiza pietei muncii, statistica pietei muncii precum si cele legate de sistemele informatice si control masuri active;

 

-          Planul anual de audit public intern;

 

-          Raportul anual al activitatii de audit public intern; 

 

-          Comunicate de presa;

 

-          Materiale informative privind piata muncii;

 

-          Raport privind accesul la informatiile de interes public;

 

-          Buletin informativ care cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit legii;

 

-          Documente in vederea angajarii, incetarii raporturilor de serviciu si de munca in agentie, adeverinte;

 

-          Comunicari  referitoare la: incadrari, avansari, promovari, eliberari din functie, sanctionari, etc.;

-          Formulare europene E 301, E 302, E 303

-          Adeverinta eliberata angajatorilor in vederea obtinerii avizului din partea Oficiului Roman pentru Imigrari, aviz necesar acordarii vizelor de lunga sedere pentru angajare in munca, potrivit prevederilor art.7, lit.e, din Ordonanta de urgenta nr.56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul  Romaniei

-          Adeverinta eliberata de angajator pentru somaj

 

-          Adeverinta ajutor social

-          Adeverinta art.74

-          Angajament art 74 + art 75

-          Carnet de somaj

-          Cerere acordare indemnizatie somaj

-          Cerere ajutor social

-          Cerere art.74

-          Cerere completare venituri

-          Cerere informare si consiliere

-          Cerere medierea muncii

-          Cerere prima de instalare

-          Cerere reluare

-          Certificat stagiu de cotizare

-          Cerere art.85

-          Cerere art.80

-          Conventie art.85

-          Conventie art.80

-          Dispozitie de repartizare

-          Dispozitie incetare/suspendare/repunere plata

-          Dispozitie stabilire/respingere

-          Fisa de inregistrare

-          Instiintare privind incadrarea in munca

-          Oferta de loc de munca

-          Plan individual de mediere

-          Recomandare curs

-          Cerere inscriere cursuri

-          Contract de incadrare a absolventilor cursurilor

-          Contract servicii formare profesionala