1. Prezentare

Organizare si functionare - acte normative

               - Legea nr. 202 din 22 mai 2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

               - Hotararea nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Structura organizatorica, atributiile departamentelor (R.O.F.)

                -     Organigrama

                -     Regulamentul de organizare si functionare

                -     AJOFM BRAILA ROF 2016

                -    Regulament intern AJOFM Braila - 27.03.2015

               -    CODUL ETIC ŞI DE CONDUITĂ AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI

                -    Conducerea si functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Programe si strategii

                              - Planul de formare profesionala pentru anul 2017

                              - Programul  de ocupare pentru anul 2017

 

            - Plan de formare profesionala pentru anul 2016

            - Programul de ocupare pentru anul 2016

         

2. Buget

                Surse financiare, buget

                Operatiuni financiare

3. Bilant

4. Achizitii publice

 

Programul anual de achizitii - 2018

Programul anual de achizitii - 2017

Programul anual de achizitii - 2016

5. Declaratii de avere si interese

6. Situatia drepturilor salariale si tipurile de beneficii

7. Formulare tip

Documente de interes public

Documente produse si gestionate

            - Adeverinta eliberata de angajator pentru somaj

            - SITUATIA privind locurile de munca vacante - Anexa 1A

            - SITUATIA privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante - Anexa 1B

            - Adeverinta ajutor social

            - Adeverinta art.74

            - Carnet de somaj

            - Cerere acordare indemnizatie somaj

            - Cerere ajutor social

            - Cerere prime Art.74 - Anexa 11

           - Angajament restituire prime Art. 74  - Anexa 13

           - Cerere prima instalare Art. 75 - Anexa 12A

           - Cerere prima instalare Art. 75 reintorsi UE - Anexa 12B

           - Dovada trimestriala prima Art. 75

           - Angajament restituire prime Art. 75  - Anexa 13

           - Cerere prima relocare Art. 76 - Anexa 13.1

           - Angajament restituire prime Art. 76 - Anexa 13.2

           - Declaratie angajat prima relocare Art. 76

           - Declaratie angajator prima relocare Art. 76

            - Cerere prima incadrare absolvent Art. 73.1 - Anexa 23

            - Cerere prima incadrare absolvent Art. 73.2 - Anexa 24

            - Dovada trimestriala prima Art. 73.1

            - Angajament restituire prima Art. 73.1 - Anexa 13

            - Cerere completare venituri Art. 72 - Anexa 10

            - Dovada lunara Art. 72

            - Cerere prima de activare - Anexa 32

            - Dovada trimestriala prima de activare

            - Angajament restituire prima de activare - Anexa 33

            - Declaratie angajator prima de activare

             - Cerere informare si consiliere

            - Cerere medierea muncii

            - Cerere reluare

            - Dispozitie de repartizare

            - Dispozitie incetare/suspendare/repunere plata

            - Dispozitie stabilire/respingere

            - Fisa de inregistrare

            - Instiintare privind incadrarea in munca

            - Plan individual de mediere

            - Recomandare curs

            - Cerere inscriere cursuri

Formulare Europene Somaj- circula doar in statele membre din Spatiul Economic European si Elvetia

            - Certificare stagiu de cotizare in Sistemul Asigurarilor de Somaj

            - Export prestatii somaj

            - Circumstante de natura sa afecteze dreptul la prestatiile de somaj

            - Alte formulare :U001 , U001-explanatory notes , U006 , U006-explanatory notes , U009 , U009-explanatory notes , U013 , U013-explanatory notes

Acces la informatiile publice solicitare si contestare