Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila functioneaza in temeiul Legii nr. 202/2006, republicata, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

             A.J.O.F.M. Braila este o institutie publica care ofera o gama larga de servicii, atat persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, somerilor, cat si agentilor economici, in principal, pentru realizarea contactului intre cererea si oferta disponibila pe piata muncii.

 

Serviciile oferite de agentie sunt GRATUITE;  pentru a beneficia de acestea ne puteti contacta la urmatoarele adrese:

            A.J.O.F.M. Braila asigura, la nivel judetean, implementarea masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza si coordoneaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca, avand urmatoarele obiective principale:

             Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila  are, in principal, urmatoarele atributii:

- asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

- organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;

- actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;

- asigura recrutarea si plasarea fortei de munca in strainatate atat in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca, cat si in statele cu care nu are incheiate asemenea acorduri;

- coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie  a fortei de munca pe plan intern si international;

- organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;

- coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri masive de personal;

- sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic tensionata;

- aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

- asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

- elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

- fac propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice in profil teritorial;

- administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;

- acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

- propun programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;

- elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;

- aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;

- realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;

- elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene.

- pun in practica procedurile si instructiunile elaborate de Directia Relatii Internationale, EURES si Mediere pentru aplicarea instrumentelor juridice bilaterale in ceea ce priveste aplicarea acordurilor bilaterale in domeniul schimbului de forta de munca precum si pentru recrutarea si plasarea de forta de munca in statele cu care Romania nu are incheiate acorduri bilaterale in domeniul schimbului de forta de munca;

- primesc si analizeaza dosarele conform ofertelor angajatorilor straini;

- inregistreaza dosarele in banca de date pentru ca ulterior in functie de ofertele de munca, sa participe la selectiile organizate in acest sens;

- instiinteaza solicitantii pentru a se prezenta la locatiile special amenajate pentru desfasurarea selectiilor;

- organizeaza selectiile prin punerea la dispozitie a mijloacelor logistice si a personalului calificat. 

 

Pentru indeplinirea atributiilor, AJOFM Braila coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum si cu partenerii sociali. 

 

        Directiile urmarite cu prioritate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila,  sunt urmatoarele :

 

        AJOFM realizeaza, potrivit prevederilor H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in principal, urmatoarele activitati:

 

 

Principiile care guverneaza activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila sunt:

 

*    Gratuitate

*    Legalitate

*    Profesionalism

*    Operativitate

*    Asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii

*    Impartialitate